k.ú.: 648183 - Kučlín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Teplice email: kp.teplice@cuzk.cz
J.V.Sládka 10/1151, 41501 Teplice 8, P.O.BOX 3 telefon: 417512601 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3509 - Teplice NUTS4 CZ0426
Obec 567566 - Hrobčice NUTS5 CZ0426567566
Pracoviště 509 - Teplice

Obec s rozšířenou působností 4201 - Bílina
Pověřený obecní úřad 42011 - Bílina

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 38 659830
zahrada 65 38807
travní p. 20 180466
lesní poz 11 94259
vodní pl. tok přirozený 2 6899
vodní pl. tok umělý 1 3879
zast. pl. zbořeniště 2 304
zast. pl. 92 13660
ostat.pl. jiná plocha 43 43764
ostat.pl. manipulační pl. 3 1133
ostat.pl. neplodná půda 42 142901
ostat.pl. ostat.komunikace 26 37243
ostat.pl. silnice 3 20524
Celkem KN 348 1243669
Par. DKM 348 1243669
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 14
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 38
bez čp/če garáž 26
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 86
LV 98
spoluvlastník 134

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 17.05.2017 1:1000 17.05.2017 *)
DKM 1:1000 23.04.2015 část k.ú.
S-SK GS 1:2880 1842 17.05.2017


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Teplice.

vypočteno: 18.09.2020 11:00

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.