k.ú.: 648175 - Chouč - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Teplice email: kp.teplice@cuzk.cz
J.V.Sládka 10/1151, 41501 Teplice 8, P.O.BOX 3 telefon: 417512601 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3509 - Teplice NUTS4 CZ0426
Obec 567566 - Hrobčice NUTS5 CZ0426567566
Pracoviště 509 - Teplice

Obec s rozšířenou působností 4201 - Bílina
Pověřený obecní úřad 42011 - Bílina

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 38 1058361
zahrada 28 22964
travní p. 73 756373
lesní poz 4 63492
vodní pl. nádrž umělá 1 194
vodní pl. tok přirozený 4 9265
vodní pl. tok umělý 1 199
zast. pl. zbořeniště 5 1445
zast. pl. 59 23248
ostat.pl. jiná plocha 29 28926
ostat.pl. manipulační pl. 1 3076
ostat.pl. neplodná půda 107 735066
ostat.pl. ostat.komunikace 28 71360
ostat.pl. pohřeb. 1 685
ostat.pl. silnice 3 48110
ostat.pl. zeleň 6 2588
Celkem KN 388 2825352
Par. DKM 388 2825352
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 33
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 1
Celkem BUD 53
LV 79
spoluvlastník 101

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 30.10.2017
DKM 1:1000 04.06.2015 část k.ú.
S-SK GS 1:2880 1842 30.10.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Teplice.

vypočteno: 26.09.2020 01:38

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička