k.ú.: 648132 - Mlýny - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Teplice email: kp.teplice@cuzk.cz
J.V.Sládka 10/1151, 41501 Teplice 8, P.O.BOX 3 telefon: 417512601 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3509 - Teplice NUTS4 CZ0426
Obec 567558 - Hrob NUTS5 CZ0426567558
Pracoviště 509 - Teplice

Obec s rozšířenou působností 4213 - Teplice
Pověřený obecní úřad 42131 - Duchcov

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 15 157408
zahrada 42 15215
travní p. 57 73125
lesní poz les(ne hospodář) 34 87329
lesní poz 24 1308390
vodní pl. nádrž umělá 7 2999
vodní pl. tok přirozený 22 12701
vodní pl. zamokřená pl. 5 1363
zast. pl. společný dvůr 1 414
zast. pl. zbořeniště 7 3848
zast. pl. 74 35980
ostat.pl. dráha 3 23797
ostat.pl. jiná plocha 54 46704
ostat.pl. manipulační pl. 10 6978
ostat.pl. neplodná půda 90 56152
ostat.pl. ostat.komunikace 20 10629
ostat.pl. silnice 11 51666
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 1204
ostat.pl. zeleň 7 283
Celkem KN 486 1896185
Par. KMD 486 1896185
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 22
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 1
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 3
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če prům.obj 14
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 65
obč.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 75
spoluvlastník 95

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.09.2015
S-SK GS 1:2880 1842 29.09.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Teplice.

vypočteno: 23.09.2020 15:11

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička