k.ú.: 648094 - Hrejkovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Písek email: kp.pisek@cuzk.cz
Nádražní 1988, 39701 Písek telefon: 382206811 fax:382206812

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3305 - Písek NUTS4 CZ0314
Obec 549428 - Hrejkovice NUTS5 CZ0314549428
Pracoviště 305 - Písek

Obec s rozšířenou působností 3107 - Milevsko
Pověřený obecní úřad 31071 - Milevsko

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 211 3098227
zahrada 132 68219
travní p. 230 1345368
lesní poz 224 772202
vodní pl. nádrž přírodní 2 115
vodní pl. nádrž umělá 3 1507
vodní pl. rybník 5 322185
vodní pl. tok přirozený 20 36745
vodní pl. tok umělý 12 15490
vodní pl. zamokřená pl. 2 4118
zast. pl. společný dvůr 4 498
zast. pl. zbořeniště 2 1462
zast. pl. 183 81402
ostat.pl. jiná plocha 62 25692
ostat.pl. manipulační pl. 23 25875
ostat.pl. neplodná půda 107 143542
ostat.pl. ostat.komunikace 129 271247
ostat.pl. silnice 7 79209
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1356
Celkem KN 1359 6294459
Par. DKM 1359 6294459
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 85
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 19
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 17
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 8
rozestav. 1
Celkem BUD 165
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 266
spoluvlastník 391

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 21.11.2012
DKM 1:1000 22.02.2011 intravilán
S-SK GS 1:2880 1830 21.11.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Písek.

vypočteno: 18.09.2020 11:01

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.