k.ú.: 648086 - Hrdly - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 564591 - Bohušovice nad Ohří NUTS5 CZ0423564591
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4205 - Litoměřice
Pověřený obecní úřad 42051 - Litoměřice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 389 3144359
zahrada 75 37113
travní p. 22 34365
lesní poz les s budovou 1 64
lesní poz 47 432373
vodní pl. nádrž přírodní 2 303
vodní pl. nádrž umělá 3 909
vodní pl. tok přirozený 9 103864
vodní pl. zamokřená pl. 6 15312
zast. pl. společný dvůr 22 1985
zast. pl. zbořeniště 7 3747
zast. pl. 237 90380
ostat.pl. dráha 2 129391
ostat.pl. jiná plocha 45 26314
ostat.pl. manipulační pl. 119 90009
ostat.pl. neplodná půda 9 40284
ostat.pl. ostat.komunikace 119 120903
ostat.pl. silnice 11 65954
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 10502
ostat.pl. zeleň 18 16896
Celkem KN 1150 4365027
Par. DKM 1150 4365027
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 111
č.p. výroba 1
č.e. obč.vyb 2
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 51
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 15
Celkem BUD 217
obč.z. byt 3
Celkem JED 3
LV 322
spoluvlastník 505

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.06.2009 OKO mimo PÚ - DKM na celém k.ú.
DKM-KPÚ 20.11.2001 1:1000 16.12.2002 *) v rozsahu PÚ
S-SK GS 1:2880 1843 29.06.2009


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 25.09.2020 06:25

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička