k.ú.: 648060 - Hrdlořezy u Suchdola nad Lužnicí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 547280 - Suchdol nad Lužnicí NUTS5 CZ0313547280
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3114 - Třeboň
Pověřený obecní úřad 31142 - Suchdol nad Lužnicí

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 426 2447414
zahrada 126 67493
travní p. 261 412968
lesní poz 243 14045432
vodní pl. nádrž přírodní 4 1196
vodní pl. nádrž umělá 6 1251
vodní pl. rybník 12 458460
vodní pl. tok přirozený 8 6145
vodní pl. tok umělý 132 114145
vodní pl. zamokřená pl. 7 8841
zast. pl. společný dvůr 3 955
zast. pl. 111 41326
ostat.pl. dráha 1 14625
ostat.pl. jiná plocha 69 158408
ostat.pl. manipulační pl. 48 19253
ostat.pl. neplodná půda 66 100963
ostat.pl. ostat.komunikace 147 179983
ostat.pl. silnice 31 45635
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 6391
Celkem KN 1702 18130884
Par. DKM 1584 9252266
Par. KMD 118 8878618
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 40
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 40
č.p. zem.stav 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če zem.stav 2
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 108
LV 229
spoluvlastník 365

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 04.07.2014
KMD 1:1000 24.06.2014
DKM-KPÚ 12.01.2011 1:1000 12.01.2011 *)
THM-V 1:2000 15.07.1973 04.07.2014
S-SK GS 1:2880 1827 24.06.2014


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 18.09.2020 08:52

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.