k.ú.: 648035 - Hrdlív - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Slaný email: kp.slany@cuzk.cz
Netovická 376, 27401 Slaný telefon: 312522312 fax:312522493

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3203 - Kladno NUTS4 CZ0203
Obec 532363 - Hrdlív NUTS5 CZ0203532363
Pracoviště 231 - Slaný

Obec s rozšířenou působností 2124 - Slaný
Pověřený obecní úřad 21241 - Slaný

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 197 1000367
zahrada 130 57319
ovoc. sad 1 4221
travní p. 8 19420
lesní poz 69 338670
vodní pl. nádrž umělá 2 890
vodní pl. tok přirozený 18 20482
vodní pl. zamokřená pl. 3 1467
zast. pl. zbořeniště 1 2011
zast. pl. 270 57090
ostat.pl. jiná plocha 54 51625
ostat.pl. manipulační pl. 11 3946
ostat.pl. neplodná půda 44 60757
ostat.pl. ostat.komunikace 76 50036
ostat.pl. silnice 4 17201
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 19 14982
ostat.pl. zeleň 5 585
Celkem KN 912 1701069
Par. DKM 912 1701069
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 133
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 46
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 22
bez čp/če jiná st. 24
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 16
rozestav. 4
Celkem BUD 259
LV 292
spoluvlastník 397

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 08.06.2006 intravilán
DKM-KPÚ 22.01.2002 1:1000 22.02.2002 *) extravilán
S-SK GS 1:2880 1824 08.06.2006


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Slaný.

vypočteno: 18.08.2019 13:19

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.