k.ú.: 647993 - Hrčava - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třinec email: kp.trinec@cuzk.cz
869, 73961 Třinec telefon: 558340350, 558340351, 558340353 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3802 - Frýdek-Místek NUTS4 CZ0802
Obec 598232 - Hrčava NUTS5 CZ0802598232
Pracoviště 832 - Třinec

Obec s rozšířenou působností 8110 - Jablunkov
Pověřený obecní úřad 81101 - Jablunkov

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 85 160482
zahrada 80 40419
travní p. 345 819965
lesní poz 102 1706758
vodní pl. nádrž přírodní 3 714
vodní pl. tok přirozený 4 1020
vodní pl. zamokřená pl. 1 828
zast. pl. zbořeniště 5 558
zast. pl. 125 34002
ostat.pl. jiná plocha 31 35369
ostat.pl. neplodná půda 46 19465
ostat.pl. ostat.komunikace 57 40399
ostat.pl. pohřeb. 1 982
ostat.pl. silnice 1 27519
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1311
ostat.pl. zeleň 1 1387
Celkem KN 888 2891178
Par. KMD 888 2891178
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 96
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če zem.stav 15
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 124
LV 182
spoluvlastník 277

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 02.10.2009
S-SK ŠS 1:2880 1836 02.10.2009 reprodukce otisku mapy z r. 1930


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třinec.

vypočteno: 20.08.2019 07:52

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.