k.ú.: 647985 - Hrbovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Labem email: kp.ustinl@cuzk.cz
Krčínova 2/797, 40007 Ústí nad Labem telefon: 475246500 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3510 - Ústí nad Labem NUTS4 CZ0427
Obec 568015 - Chlumec NUTS5 CZ0427568015
Pracoviště 510 - Ústí nad Labem

Obec s rozšířenou působností 4214 - Ústí nad Labem
Pověřený obecní úřad 42142 - Ústí nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 38 104314
zahrada 108 57908
travní p. 56 104071
vodní pl. tok přirozený 7 37844
zast. pl. zbořeniště 29 4496
zast. pl. 43 40268
ostat.pl. dráha 1 521
ostat.pl. dálnice 6 18920
ostat.pl. jiná plocha 152 94405
ostat.pl. manipulační pl. 31 127480
ostat.pl. neplodná půda 8 14128
ostat.pl. ostat.komunikace 51 89995
ostat.pl. silnice 15 31046
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 4856
ostat.pl. zeleň 1 500
Celkem KN 549 730752
Par. DKM 549 730752
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 3
č.p. výroba 1
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 4
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
Celkem BUD 43
LV 46
spoluvlastník 64

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 21.01.2004
THM-V 1:1000 01.07.1981 21.01.2004
S-SK GS 1:2880 1843 01.07.1981 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Labem.

vypočteno: 05.06.2020 02:02

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.