k.ú.: 647977 - Svařenov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Velké Meziříčí email: kp.velmezirici@cuzk.cz
Třebíčská 70/1540, 59401 Velké Meziříčí telefon: 566502811 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 597007 - Velké Meziříčí NUTS5 CZ0635597007
Pracoviště 746 - Velké Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 6114 - Velké Meziříčí
Pověřený obecní úřad 61142 - Velké Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 580 1451581
zahrada 85 54302
travní p. 195 290545
lesní poz les s budovou 6 235
lesní poz 147 365225
vodní pl. rybník 1 1964
vodní pl. tok přirozený 1 4661
zast. pl. zbořeniště 2 299
zast. pl. 59 22716
ostat.pl. dálnice 1 23
ostat.pl. jiná plocha 8 1165
ostat.pl. manipulační pl. 13 28806
ostat.pl. neplodná půda 72 23380
ostat.pl. ostat.komunikace 34 26531
ostat.pl. silnice 5 40593
Celkem KN 1209 2312026
Par. KMD 1209 2312026
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 10
č.p. byt.dům 1
č.p. les.hosp 1
č.p. rod.dům 19
č.p. zem.used 11
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 64
byt.z. byt 2
byt.z. dílna 1
Celkem JED 3
LV 138
spoluvlastník 170

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.04.2011
S-SK ŠS 1:2880 1835 27.04.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Velké Meziříčí.

vypočteno: 16.07.2019 22:48

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.