k.ú.: 647969 - Hrbov u Velkého Meziříčí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Velké Meziříčí email: kp.velmezirici@cuzk.cz
Třebíčská 70/1540, 59401 Velké Meziříčí telefon: 566502811 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 597007 - Velké Meziříčí NUTS5 CZ0635597007
Pracoviště 746 - Velké Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 6114 - Velké Meziříčí
Pověřený obecní úřad 61142 - Velké Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 728 1798873
zahrada 80 55444
travní p. 353 526773
lesní poz les s budovou 1 48
lesní poz 321 765892
vodní pl. rybník 5 70740
vodní pl. tok umělý 10 3842
zast. pl. zbořeniště 2 83
zast. pl. 109 35365
ostat.pl. jiná plocha 17 7310
ostat.pl. manipulační pl. 32 26240
ostat.pl. neplodná půda 162 56801
ostat.pl. ostat.komunikace 79 47864
ostat.pl. silnice 2 16194
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 3820
Celkem KN 1903 3415289
Par. KMD 1903 3415289
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 35
č.p. zem.used 15
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 96
LV 123
spoluvlastník 160

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.06.2011
S-SK ŠS 1:2880 1835 17.06.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Velké Meziříčí.

vypočteno: 18.08.2019 13:46

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.