k.ú.: 647888 - Hranice u Nových Hradů - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP České Budějovice email: kp.cbudejovice@cuzk.cz
Lidická tř. 11/124, 37086 České Budějovice telefon: 386713111 fax:386713130

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3301 - České Budějovice NUTS4 CZ0311
Obec 544540 - Hranice NUTS5 CZ0311544540
Pracoviště 301 - České Budějovice

Obec s rozšířenou působností 3113 - Trhové Sviny
Pověřený obecní úřad 31131 - Nové Hrady

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 43 510392
zahrada 127 136069
travní p. 419 3651324
lesní poz 441 2191500
vodní pl. nádrž umělá 3 1136
vodní pl. rybník 2 18195
vodní pl. tok umělý 145 138523
vodní pl. zamokřená pl. 2 1062
zast. pl. společný dvůr 1 198
zast. pl. zbořeniště 1 695
zast. pl. 178 73674
ostat.pl. jiná plocha 127 139981
ostat.pl. manipulační pl. 27 32704
ostat.pl. neplodná půda 35 97842
ostat.pl. ostat.komunikace 95 178682
ostat.pl. silnice 1 38875
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 9877
ostat.pl. zeleň 9 3336
Celkem KN 1657 7224065
Par. DKM 1657 7224065
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 94
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 21
č.p. rod.rekr 14
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.used 1
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 10
bez čp/če zem.used 1
vod.dílo hráz př. 2
Celkem BUD 176
byt.z. byt 5
Celkem JED 5
LV 267
spoluvlastník 495

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 24.06.2014
DKM-KPÚ 12.01.2011 1:1000 12.01.2011 *)
THM-G 1:2000 01.11.1973 12.01.2011
THM-V 1:2000 01.11.1973 24.06.2014 THM Suchdol
S-SK GS 1:2880 1870 01.11.1973


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP České Budějovice.

vypočteno: 30.09.2020 17:20

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička