k.ú.: 647641 - Hranice u Aše - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 554553 - Hranice NUTS5 CZ0411554553
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4101 - Aš
Pověřený obecní úřad 41011 - Aš

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 162 441703
zahrada 623 429013
ovoc. sad 15 36638
travní p. 800 6214339
lesní poz 238 2730213
vodní pl. nádrž přírodní 3 6490
vodní pl. nádrž umělá 9 32758
vodní pl. rybník 4 61708
vodní pl. tok přirozený 11 11627
vodní pl. tok umělý 9 17012
vodní pl. zamokřená pl. 7 2977
zast. pl. společný dvůr 13 7149
zast. pl. zbořeniště 36 7901
zast. pl. 830 187145
ostat.pl. dráha 13 71938
ostat.pl. jiná plocha 226 116183
ostat.pl. manipulační pl. 48 99203
ostat.pl. neplodná půda 189 286952
ostat.pl. ost.dopravní pl. 8 15813
ostat.pl. ostat.komunikace 379 295298
ostat.pl. pohřeb. 1 11086
ostat.pl. silnice 122 218406
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 35998
ostat.pl. zeleň 30 37922
Celkem KN 3786 11375472
Par. DKM 2085 1979226
Par. KMD 1701 9396246
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 65
č.p. byt.dům 29
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 4
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 18
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 329
č.p. rod.rekr 9
č.p. tech.vyb 3
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 6
č.e. garáž 88
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 15
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če garáž 125
bez čp/če jiná st. 59
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 13
bez čp/če prům.obj 3
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 14
bez čp/če výroba 8
bez čp/če zem.stav 24
rozestav. 4
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 829
byt.z. byt 297
byt.z. garáž 4
byt.z. j.nebyt 10
byt.z. rozest. 2
Celkem JED 313
LV 988
spoluvlastník 1402

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 12.12.2013
KMD 1:1000 12.12.2013
THM-V 1:1000 01.01.1975 12.12.2013
S-SK GS 1:2880 1841 12.12.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 23.09.2020 22:11

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička