k.ú.: 647624 - Hrachovec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Meziříčí email: kp.valmezirici@cuzk.cz
40.pluku 1351, 75701 Valašské Meziříčí telefon: 571757950 fax:571757957

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 545058 - Valašské Meziříčí NUTS5 CZ0723545058
Pracoviště 836 - Valašské Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 7210 - Valašské Meziříčí
Pověřený obecní úřad 72101 - Valašské Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 360 1072607
zahrada 405 325882
ovoc. sad 20 75382
travní p. 322 687472
lesní poz les s budovou 1 45
lesní poz ostat.komunikace 1 353
lesní poz 232 1784070
vodní pl. rybník 1 199
vodní pl. tok přirozený 21 88346
vodní pl. tok umělý 31 20422
zast. pl. 528 103893
ostat.pl. dráha 4 38330
ostat.pl. jiná plocha 133 140776
ostat.pl. manipulační pl. 46 51128
ostat.pl. neplodná půda 115 176894
ostat.pl. ostat.komunikace 166 141628
ostat.pl. silnice 10 57474
ostat.pl. skládka 1 37617
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 25130
Celkem KN 2401 4827648
Par. DKM 2401 4827648
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 42
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 6
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 248
č.p. výroba 4
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 39
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 28
bez čp/če jiná st. 64
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 8
bez čp/če zem.stav 15
bez čp/če zem.used 29
rozestav. 2
Celkem BUD 512
byt.z. byt 48
Celkem JED 48
LV 646
spoluvlastník 913

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.04.1998
ZMVM 1:2000 01.12.1992 01.04.1998
S-SK ŠS 1:2880 1834 01.12.1992 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Meziříčí.

vypočteno: 11.07.2020 19:22

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.