k.ú.: 647624 - Hrachovec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Meziříčí email: kp.valmezirici@cuzk.cz
40.pluku 1351, 75701 Valašské Meziříčí telefon: 571757950 fax:571757957

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 545058 - Valašské Meziříčí NUTS5 CZ0723545058
Pracoviště 836 - Valašské Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 7210 - Valašské Meziříčí
Pověřený obecní úřad 72101 - Valašské Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 08.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 367 1113113
zahrada 401 322144
ovoc. sad 20 75490
travní p. 315 650966
lesní poz les s budovou 1 45
lesní poz ostat.komunikace 1 353
lesní poz 232 1784070
vodní pl. rybník 1 199
vodní pl. tok přirozený 21 88346
vodní pl. tok umělý 31 20422
zast. pl. 522 103237
ostat.pl. dráha 4 38330
ostat.pl. jiná plocha 133 140786
ostat.pl. manipulační pl. 46 51128
ostat.pl. neplodná půda 116 177167
ostat.pl. ostat.komunikace 166 141628
ostat.pl. silnice 10 57474
ostat.pl. skládka 1 37617
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 25130
Celkem KN 2392 4827645
Par. DKM 2392 4827645
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 43
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 6
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 245
č.p. výroba 4
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 39
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 27
bez čp/če jiná st. 62
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 8
bez čp/če zem.stav 15
bez čp/če zem.used 29
rozestav. 2
Celkem BUD 507
byt.z. byt 48
Celkem JED 48
LV 643
spoluvlastník 905

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.04.1998
ZMVM 1:2000 01.12.1992 01.04.1998
S-SK ŠS 1:2880 1834 01.12.1992 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Meziříčí.

vypočteno: 11.12.2019 00:48

Aktuality

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.