k.ú.: 647586 - Hradišťský Újezd - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-jih email: kp.pjih@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3406 - Plzeň-jih NUTS4 CZ0324
Obec 557587 - Blovice NUTS5 CZ0324557587
Pracoviště 406 - Plzeň-jih

Obec s rozšířenou působností 3201 - Blovice
Pověřený obecní úřad 32011 - Blovice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 52 674146
zahrada 44 55471
travní p. 76 733640
lesní poz 40 149824
vodní pl. nádrž umělá 1 2755
vodní pl. rybník 1 2529
vodní pl. tok přirozený 3 5806
vodní pl. tok umělý 10 8248
zast. pl. 47 33035
ostat.pl. jiná plocha 23 11939
ostat.pl. manipulační pl. 7 11836
ostat.pl. neplodná půda 24 27519
ostat.pl. ostat.komunikace 21 37884
ostat.pl. silnice 9 25761
ostat.pl. zeleň 6 24077
Celkem KN 364 1804470
Par. DKM 364 1804470
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 26
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 1
Celkem BUD 44
LV 85
spoluvlastník 131

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 22.06.2004
DKM-KPÚ 17.04.2000 1:1000 15.12.2000 *) Na části k.ú. - extr.
ZMVM 1:2000 30.12.1988 22.06.2004
S-SK GS 1:2880 1838 30.12.1988


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-jih.

vypočteno: 26.09.2020 01:33

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička