k.ú.: 647519 - Hradištko u Sadské - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 537179 - Hradištko NUTS5 CZ0208537179
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2118 - Nymburk
Pověřený obecní úřad 21182 - Sadská

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 683 2702681
zahrada 386 301106
ovoc. sad 18 66894
travní p. školka 10 16189
travní p. 188 363672
lesní poz les s budovou 42 2195
lesní poz ostat.komunikace 1 2694
lesní poz 793 13543520
vodní pl. nádrž umělá 11 16389
vodní pl. tok přirozený 5 32062
vodní pl. tok umělý 84 44077
vodní pl. zamokřená pl. 31 39483
zast. pl. 903 169881
ostat.pl. dálnice 4 102398
ostat.pl. jiná plocha 226 165653
ostat.pl. manipulační pl. 22 21216
ostat.pl. neplodná půda 33 17527
ostat.pl. ostat.komunikace 275 394729
ostat.pl. pohřeb. 1 2831
ostat.pl. silnice 27 197607
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 21115
ostat.pl. zeleň 3 1824
Celkem KN 3756 18225743
Par. KMD 3756 18225743
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 107
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 227
č.p. rod.rekr 27
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 11
č.e. rod.rekr 348
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 54
bez čp/če jiná st. 101
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 13
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 9
vod.dílo jez 1
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 929
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 1122
spoluvlastník 1856

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.04.2017
THM-V 1:2000 01.02.1972 27.04.2017 01.02.1972
S-SK GS 1842 31.01.1972 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 23.07.2019 05:31

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.