k.ú.: 647454 - Hradiště u Domažlic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Domažlice email: kp.domazlice@cuzk.cz
Benešova 377, 34401 Domažlice telefon: 379410231 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3401 - Domažlice NUTS4 CZ0321
Obec 566179 - Hradiště NUTS5 CZ0321566179
Pracoviště 401 - Domažlice

Obec s rozšířenou působností 3202 - Domažlice
Pověřený obecní úřad 32021 - Domažlice

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 27 14816
orná půda 930 2697440
zahrada 135 77915
travní p. mez, stráň 67 24886
travní p. 611 968858
lesní poz 397 1597593
vodní pl. nádrž přírodní 1 447
vodní pl. nádrž umělá 2 1485
vodní pl. tok umělý 69 19620
zast. pl. 133 62892
ostat.pl. jiná plocha 94 76570
ostat.pl. manipulační pl. 2 1525
ostat.pl. neplodná půda 1 13
ostat.pl. ostat.komunikace 345 103488
ostat.pl. silnice 4 38407
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 4450
ostat.pl. zeleň 6 6349
Celkem KN 2826 5696754
Par. DKM 2826 5696754
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 77
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb. 6
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 11
Celkem BUD 120
byt.z. byt 4
byt.z. garáž 4
Celkem JED 8
LV 184
spoluvlastník 296

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 12.12.2012
DKM 1:1000 12.12.2012
ZMVM 1:2000 01.11.1981 12.12.2012 1.11.1981 1:2000,
THM-G 1:2000 01.04.1961 12.12.2012
THM-V 1:2000 01.04.1961 12.12.2012 01.04.1961 1:2000,
S-SK GS 1:2000 1837 01.11.1981 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Domažlice.

vypočteno: 22.09.2020 17:05

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička