k.ú.: 647438 - Smrkovec u Hradešic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556319 - Hradešice NUTS5 CZ0322556319
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3203 - Horažďovice
Pověřený obecní úřad 32031 - Horažďovice

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 584 2308763
zahrada 49 30808
travní p. 104 352716
lesní poz 103 255211
vodní pl. nádrž umělá 1 741
vodní pl. rybník 2 368036
vodní pl. tok přirozený 6 4686
vodní pl. tok umělý 30 6579
vodní pl. zamokřená pl. 7 22523
zast. pl. 59 28893
ostat.pl. jiná plocha 33 24634
ostat.pl. manipulační pl. 5 2915
ostat.pl. neplodná půda 95 60481
ostat.pl. ostat.komunikace 39 51928
ostat.pl. silnice 3 8771
Celkem KN 1120 3527685
Par. KMD 1120 3527685
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 32
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 55
LV 85
spoluvlastník 107

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.12.2010
S-SK GS 1:2880 1837 13.12.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 22.08.2019 13:43

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.