k.ú.: 647420 - Hradešice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556319 - Hradešice NUTS5 CZ0322556319
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3203 - Horažďovice
Pověřený obecní úřad 32031 - Horažďovice

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1813 5651515
zahrada 144 76220
ovoc. sad 1 2067
travní p. 228 371119
lesní poz 79 506888
vodní pl. nádrž přírodní 1 1043
vodní pl. nádrž umělá 2 2986
vodní pl. rybník 1 5410
vodní pl. tok umělý 96 17470
vodní pl. zamokřená pl. 5 10484
zast. pl. zbořeniště 4 2028
zast. pl. 184 90574
ostat.pl. jiná plocha 51 43945
ostat.pl. manipulační pl. 19 43753
ostat.pl. neplodná půda 90 51318
ostat.pl. ostat.komunikace 49 67946
ostat.pl. pohřeb. 1 1226
ostat.pl. silnice 8 78141
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 348
Celkem KN 2779 7024481
Par. KMD 2779 7024481
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 101
č.p. víceúčel 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 39
bez čp/če obč.vyb. 6
bez čp/če zem.stav 13
rozestav. 2
Celkem BUD 182
byt.z. byt 6
byt.z. j.nebyt 3
obč.z. byt 6
obč.z. garáž 6
Celkem JED 21
LV 221
spoluvlastník 295

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.08.2012
S-SK GS 1:2880 1837 24.08.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 20.08.2019 03:30

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.