k.ú.: 647357 - Hrádek - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třinec email: kp.trinec@cuzk.cz
869, 73961 Třinec telefon: 558340350, 558340351, 558340353 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3802 - Frýdek-Místek NUTS4 CZ0802
Obec 512176 - Hrádek NUTS5 CZ0802512176
Pracoviště 832 - Třinec

Obec s rozšířenou působností 8110 - Jablunkov
Pověřený obecní úřad 81101 - Jablunkov

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1147 1871658
zahrada 501 317749
travní p. 1275 1269058
lesní poz 671 5523135
vodní pl. nádrž umělá 1 1192
vodní pl. tok přirozený 15 124414
vodní pl. zamokřená pl. 4 3896
zast. pl. společný dvůr 6 1852
zast. pl. zbořeniště 27 3247
zast. pl. 823 138086
ostat.pl. dráha 19 21033
ostat.pl. jiná plocha 142 57887
ostat.pl. manipulační pl. 21 16739
ostat.pl. neplodná půda 162 110826
ostat.pl. ostat.komunikace 354 216869
ostat.pl. pohřeb. 2 1966
ostat.pl. silnice 26 74572
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 16222
ostat.pl. zeleň 2 1095
Celkem KN 5204 9771496
Par. KMD 5204 9771496
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 11
č.p. rod.dům 538
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 15
bez čp/če garáž 43
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 151
Celkem BUD 797
byt.z. byt 2
obč.z. byt 4
Celkem JED 6
LV 1003
spoluvlastník 1547

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.12.2012
S-SK ŠS 1:2880 1836 28.12.2012 reprodukce otisku mapy z r. 1925


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třinec.

vypočteno: 05.06.2020 02:05

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.