k.ú.: 647357 - Hrádek - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třinec email: kp.trinec@cuzk.cz
869, 73961 Třinec telefon: 558340350, 558340351, 558340353 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3802 - Frýdek-Místek NUTS4 CZ0802
Obec 512176 - Hrádek NUTS5 CZ0802512176
Pracoviště 832 - Třinec

Obec s rozšířenou působností 8110 - Jablunkov
Pověřený obecní úřad 81101 - Jablunkov

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1145 1873782
zahrada 497 316577
travní p. 1275 1269190
lesní poz 668 5514398
vodní pl. nádrž umělá 1 1192
vodní pl. tok přirozený 15 124414
vodní pl. zamokřená pl. 4 3896
zast. pl. společný dvůr 6 1852
zast. pl. zbořeniště 26 2938
zast. pl. 815 137460
ostat.pl. dráha 19 21033
ostat.pl. jiná plocha 135 57606
ostat.pl. manipulační pl. 21 16739
ostat.pl. neplodná půda 164 119648
ostat.pl. ostat.komunikace 350 216858
ostat.pl. pohřeb. 2 1966
ostat.pl. silnice 26 74572
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 16280
ostat.pl. zeleň 2 1095
Celkem KN 5177 9771496
Par. KMD 5177 9771496
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 11
č.p. rod.dům 534
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 15
bez čp/če garáž 43
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 150
Celkem BUD 789
byt.z. byt 2
obč.z. byt 2
Celkem JED 4
LV 1009
spoluvlastník 1563

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.12.2012
S-SK ŠS 1:2880 1836 28.12.2012 reprodukce otisku mapy z r. 1925


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třinec.

vypočteno: 21.05.2019 15:03

Aktuality

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.