k.ú.: 647349 - Hrádek u Znojma - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 594148 - Hrádek NUTS5 CZ0647594148
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6220 - Znojmo
Pověřený obecní úřad 62203 - Znojmo

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1438 17259559
vinice 226 1204016
zahrada 420 159875
travní p. 56 253130
lesní poz les(ne hospodář) 21 225506
lesní poz ostat.komunikace 1 811
lesní poz 128 909619
vodní pl. nádrž přírodní 5 8047
vodní pl. nádrž umělá 3 24546
vodní pl. tok přirozený 11 178666
vodní pl. tok umělý 41 122612
zast. pl. společný dvůr 22 3055
zast. pl. zbořeniště 13 2613
zast. pl. 555 212686
ostat.pl. jiná plocha 340 191974
ostat.pl. manipulační pl. 27 55642
ostat.pl. neplodná půda 27 11477
ostat.pl. ostat.komunikace 328 731993
ostat.pl. pohřeb. 2 4016
ostat.pl. silnice 19 99662
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 13161
ostat.pl. zeleň 6 15038
Celkem KN 3690 21687704
Par. DKM 3690 21687704
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 275
č.p. byt.dům 4
č.p. obč.vyb 11
č.p. rod.dům 61
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 11
č.e. jiná st. 6
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 1
č.e. tech.vyb 1
č.e. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 20
bez čp/če jiná st. 59
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 63
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
s roz.jed 1
Celkem BUD 540
byt.z. byt 18
byt.z. garáž 16
byt.z. j.nebyt 1
obč.z. rozest. 4
Celkem JED 39
LV 632
spoluvlastník 953

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 26.09.2015 1:1000 29.09.2015 *)
DKM 1:1000 05.09.2011 zbytek k.ú. obnova přepracováním, DKM na celém k.ú.
DKM-KPÚ 30.12.2009 1:1000 21.12.2009 *) část k.ú. na podkladě JPÚ
DKM 1:1000 21.10.1996 intravilán
Ins. A 1:2000 01.01.1956 05.09.2011 extravilán


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 01.10.2020 05:52

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička