k.ú.: 647322 - Hrádek u Nechanic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570052 - Hrádek NUTS5 CZ0521570052
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52053 - Nechanice

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 238 1652190
zahrada 92 113213
travní p. 104 346414
lesní poz 23 527287
vodní pl. nádrž přírodní 1 345
vodní pl. tok přirozený 45 10762
vodní pl. tok umělý 6 921
vodní pl. zamokřená pl. 1 2789
zast. pl. 91 43625
ostat.pl. jiná plocha 17 17338
ostat.pl. neplodná půda 4 618
ostat.pl. ostat.komunikace 34 32398
ostat.pl. pohřeb. 1 1307
ostat.pl. silnice 2 14428
Celkem KN 659 2763635
Par. KMD 659 2763635
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 56
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 13
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 91
LV 140
spoluvlastník 243

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.09.2011
S-SK GS 1:2880 1841 22.09.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 05.06.2020 02:30

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.