k.ú.: 647306 - Hrádek u Rokycan - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rokycany email: kp.rokycany@cuzk.cz
Srbova 79, 33701 Rokycany telefon: 371510011 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3408 - Rokycany NUTS4 CZ0326
Obec 559822 - Hrádek NUTS5 CZ0326559822
Pracoviště 408 - Rokycany

Obec s rozšířenou působností 3211 - Rokycany
Pověřený obecní úřad 32112 - Rokycany

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 106 378760
zahrada 373 232485
travní p. 167 227638
lesní poz 17 1350097
vodní pl. nádrž umělá 2 8550
vodní pl. tok přirozený 18 48611
vodní pl. tok umělý 12 11857
vodní pl. zamokřená pl. 22 36023
zast. pl. zbořeniště 2 1018
zast. pl. 523 167558
ostat.pl. dráha 4 12286
ostat.pl. jiná plocha 100 64716
ostat.pl. manipulační pl. 20 148718
ostat.pl. neplodná půda 48 32827
ostat.pl. ostat.komunikace 136 114257
ostat.pl. silnice 23 49212
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 41155
ostat.pl. zeleň 4 26472
Celkem KN 1586 2952240
Par. DKM 1586 2952240
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 6
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 252
č.p. tech.vyb 1
č.e. rod.rekr 58
bez čp/če garáž 67
bez čp/če jiná st. 53
bez čp/če obč.vyb. 10
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če výroba 39
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 3
Celkem BUD 514
byt.z. byt 46
byt.z. garáž 20
Celkem JED 66
LV 465
spoluvlastník 630

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 22.06.2009
THM-V 1:1000 15.05.1975 22.06.2009 extravilán 1:2000
S-SK GS 1:2880 1838 15.05.1975


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rokycany.

vypočteno: 23.09.2020 13:49

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička