k.ú.: 647225 - Kluky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 569810 - Hradec Králové NUTS5 CZ0521569810
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52051 - Hradec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 250 115296
zahrada 494 206172
travní p. 259 252821
lesní poz les s budovou 2 63
lesní poz 78 290386
vodní pl. rybník 4 103143
vodní pl. tok přirozený 30 7642
zast. pl. společný dvůr 19 500
zast. pl. zbořeniště 4 428
zast. pl. 787 131396
ostat.pl. jiná plocha 130 18323
ostat.pl. manipulační pl. 16 26724
ostat.pl. neplodná půda 3 2222
ostat.pl. ostat.komunikace 186 111740
ostat.pl. pohřeb. 1 7356
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 655
ostat.pl. zeleň 9 34114
Celkem KN 2273 1308981
Par. DKM 2273 1308981
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 509
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 1
č.e. rod.dům 2
č.e. rod.rekr 102
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 98
bez čp/če jiná st. 23
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 13
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 7
Celkem BUD 773
byt.z. byt 18
byt.z. garáž 6
Celkem JED 24
LV 801
spoluvlastník 1040

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 04.06.2001
THM-V 1:2000 01.04.1961 04.06.2001
Ins. A 1:1000 04.09.1931 04.06.2001


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 21.08.2019 16:03

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.