k.ú.: 647209 - Kukleny - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 569810 - Hradec Králové NUTS5 CZ0521569810
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52051 - Hradec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 471 1776397
zahrada 798 488872
ovoc. sad 5 5960
travní p. 59 121224
lesní poz 3 11024
vodní pl. nádrž umělá 7 13929
vodní pl. tok umělý 18 24101
vodní pl. zamokřená pl. 1 3133
zast. pl. společný dvůr 56 37967
zast. pl. zbořeniště 10 4214
zast. pl. 1246 548344
ostat.pl. dráha 2 38628
ostat.pl. jiná plocha 185 196843
ostat.pl. manipulační pl. 181 334446
ostat.pl. neplodná půda 19 8503
ostat.pl. ostat.komunikace 281 282894
ostat.pl. pohřeb. 3 35003
ostat.pl. silnice 20 44026
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 22 38921
ostat.pl. zeleň 6 13113
Celkem KN 3393 4027542
Par. DKM 3393 4027542
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 21
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 30
č.p. doprava 1
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 53
č.p. obchod 5
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 21
č.p. rod.dům 674
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 3
č.p. víceúčel 4
č.p. výroba 34
č.e. adminis. 1
č.e. rod.dům 3
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če garáž 138
bez čp/če jiná st. 120
bez čp/če obchod 3
bez čp/če obč.vyb. 12
bez čp/če tech.vyb 19
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 71
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 4
Celkem BUD 1228
byt.z. byt 205
byt.z. garáž 7
byt.z. j.nebyt 31
byt.z. rozest. 1
obč.z. byt 2
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 247
LV 1297
spoluvlastník 2059

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 18.12.2002
Ins. A 1:1000 04.09.1931 18.12.2002


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 05.06.2020 12:19

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.