k.ú.: 647101 - Pražské Předměstí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 569810 - Hradec Králové NUTS5 CZ0521569810
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52051 - Hradec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 144 462029
zahrada 1711 619535
ovoc. sad 1 3155
travní p. 399 852738
lesní poz 2 12666
vodní pl. nádrž přírodní 1 13353
vodní pl. tok přirozený 4 176952
vodní pl. tok umělý 76 32687
vodní pl. zamokřená pl. 6 14941
zast. pl. společný dvůr 192 75239
zast. pl. zbořeniště 25 7365
zast. pl. 3172 760081
ostat.pl. dráha 37 255347
ostat.pl. jiná plocha 541 389881
ostat.pl. manipulační pl. 159 129250
ostat.pl. neplodná půda 24 76336
ostat.pl. ostat.komunikace 604 781516
ostat.pl. silnice 61 140094
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 28 62584
ostat.pl. zeleň 92 79113
Celkem KN 7279 4944862
Par. DKM 7279 4944862
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 20
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 276
č.p. doprava 13
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 66
č.p. obchod 5
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 67
č.p. rod.dům 1124
č.p. tech.vyb 4
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 8
č.p. výroba 9
č.p. zem.stav 4
č.e. jiná st. 9
č.e. rod.rekr 300
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če byt.dům 1
bez čp/če doprava 23
bez čp/če garáž 945
bez čp/če jiná st. 100
bez čp/če obchod 6
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 30
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 61
bez čp/če výroba 29
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 5
s roz.jed 1
Celkem BUD 3123
byt.z. ateliér 1
byt.z. byt 4054
byt.z. dílna 1
byt.z. garáž 82
byt.z. j.nebyt 137
byt.z. rozest. 2
obč.z. byt 233
obč.z. garáž 13
obč.z. j.nebyt 92
obč.z. rozest. 57
Celkem JED 4672
LV 6828
spoluvlastník 14526

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 08.12.2003
Ins. A 1:1000 04.09.1931 08.12.2003


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 19.08.2019 01:47

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.