k.ú.: 646997 - Malšovice u Hradce Králové - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 569810 - Hradec Králové NUTS5 CZ0521569810
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52051 - Hradec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 192 471413
zahrada 1130 516245
travní p. 179 353176
lesní poz 7 4152
vodní pl. nádrž umělá 4 1828
vodní pl. rybník 5 24628
vodní pl. tok přirozený 57 65962
vodní pl. tok umělý 47 21482
vodní pl. zamokřená pl. 20 8186
zast. pl. společný dvůr 4 686
zast. pl. zbořeniště 8 853
zast. pl. 1380 235949
ostat.pl. jiná plocha 155 136085
ostat.pl. manipulační pl. 31 16623
ostat.pl. neplodná půda 17 13388
ostat.pl. ostat.komunikace 250 292696
ostat.pl. silnice 7 31386
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 37 141259
ostat.pl. zeleň 44 36922
Celkem KN 3574 2372919
Par. DKM 3574 2372919
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. byt.dům 17
č.p. jiná st. 6
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 18
č.p. rod.dům 720
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 2
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 8
č.e. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 324
bez čp/če garáž 155
bez čp/če jiná st. 51
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 11
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 13
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 5
Celkem BUD 1348
byt.z. byt 258
byt.z. garáž 4
obč.z. byt 3
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 266
LV 1689
spoluvlastník 2533

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 20.08.2003
THM-V 1:2000 01.04.1961 20.08.2003
S-SK GS 1:2880 1840 01.04.1961


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 19.08.2019 20:48

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.