k.ú.: 646971 - Slezské Předměstí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 569810 - Hradec Králové NUTS5 CZ0521569810
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52051 - Hradec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 804 2369523
zahrada 788 358425
travní p. 607 883388
lesní poz 7 52712
vodní pl. nádrž umělá 4 3085
vodní pl. tok přirozený 52 306414
vodní pl. tok umělý 115 20876
vodní pl. zamokřená pl. 87 74370
zast. pl. společný dvůr 30 14865
zast. pl. zbořeniště 10 45407
zast. pl. 2835 882980
ostat.pl. dráha 21 93336
ostat.pl. jiná plocha 672 652989
ostat.pl. manipulační pl. 331 620256
ostat.pl. neplodná půda 13 9225
ostat.pl. ost.dopravní pl. 5 9976
ostat.pl. ostat.komunikace 895 683146
ostat.pl. silnice 89 120994
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 92 104343
ostat.pl. zeleň 105 312557
Celkem KN 7562 7618867
Par. DKM 7562 7618867
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 16
č.p. byt.dům 109
č.p. doprava 3
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 109
č.p. obchod 10
č.p. obč.vyb 8
č.p. obč.vyb. 38
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 606
č.p. tech.vyb 4
č.p. ubyt.zař 5
č.p. víceúčel 5
č.p. výroba 44
č.p. zem.stav 4
č.e. jiná st. 48
č.e. rod.rekr 172
bez čp/če adminis. 6
bez čp/če garáž 1070
bez čp/če jiná st. 245
bez čp/če obchod 3
bez čp/če obč.vyb. 41
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če tech.vyb 67
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 82
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 4
vod.dílo hráz pod 1
vod.dílo jez 4
Celkem BUD 2714
byt.z. byt 3807
byt.z. garáž 51
byt.z. j.nebyt 29
obč.z. byt 25
obč.z. j.nebyt 9
Celkem JED 3921
LV 5636
spoluvlastník 13472

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 05.07.2005
THM-V 1:1000 01.04.1961 05.07.2005
Ins. A 1:1000 04.09.1931 01.04.1961
S-SK GS 1:2880 1840 01.04.1961


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 01.06.2020 19:33

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.