k.ú.: 646971 - Slezské Předměstí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 569810 - Hradec Králové NUTS5 CZ0521569810
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52051 - Hradec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 802 2374050
zahrada 791 358612
travní p. 607 883407
lesní poz 7 52712
vodní pl. nádrž umělá 4 3085
vodní pl. tok přirozený 52 306414
vodní pl. tok umělý 116 21250
vodní pl. zamokřená pl. 87 74370
zast. pl. společný dvůr 31 19595
zast. pl. zbořeniště 10 45407
zast. pl. 2838 881519
ostat.pl. dráha 21 93336
ostat.pl. jiná plocha 661 647824
ostat.pl. manipulační pl. 327 616856
ostat.pl. neplodná půda 13 9225
ostat.pl. ost.dopravní pl. 5 9976
ostat.pl. ostat.komunikace 894 683282
ostat.pl. silnice 89 120994
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 92 104343
ostat.pl. zeleň 104 312606
Celkem KN 7551 7618863
Par. DKM 7551 7618863
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 13
č.p. byt.dům 109
č.p. doprava 3
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 111
č.p. obchod 9
č.p. obč.vyb 8
č.p. obč.vyb. 39
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 607
č.p. tech.vyb 4
č.p. ubyt.zař 5
č.p. víceúčel 4
č.p. výroba 42
č.p. zem.stav 4
č.e. jiná st. 48
č.e. rod.rekr 170
bez čp/če adminis. 7
bez čp/če garáž 1067
bez čp/če jiná st. 247
bez čp/če obchod 3
bez čp/če obč.vyb. 42
bez čp/če rod.dům 5
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 67
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 81
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 4
vod.dílo hráz pod 1
vod.dílo jez 4
Celkem BUD 2714
byt.z. byt 3807
byt.z. garáž 51
byt.z. j.nebyt 29
obč.z. byt 25
obč.z. j.nebyt 4
Celkem JED 3916
LV 5613
spoluvlastník 13413

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 05.07.2005
THM-V 1:1000 01.04.1961 05.07.2005
Ins. A 1:1000 04.09.1931 01.04.1961
S-SK GS 1:2880 1840 01.04.1961


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 20.05.2019 05:30

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.