k.ú.: 646873 - Hradec Králové - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 569810 - Hradec Králové NUTS5 CZ0521569810
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52051 - Hradec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 4 1813
zahrada 258 120807
travní p. 7 9003
vodní pl. nádrž umělá 3 16142
vodní pl. tok přirozený 10 180473
zast. pl. společný dvůr 30 6269
zast. pl. zbořeniště 10 2037
zast. pl. 1559 850212
ostat.pl. jiná plocha 436 301082
ostat.pl. manipulační pl. 124 119654
ostat.pl. neplodná půda 29 75901
ostat.pl. ostat.komunikace 585 980937
ostat.pl. silnice 46 126613
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 30 174759
ostat.pl. zeleň 180 481736
Celkem KN 3311 3447438
Par. DKM 3311 3447438
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 35
č.p. bydlení 13
č.p. byt.dům 733
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 26
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 21
č.p. obč.vyb. 94
č.p. rod.dům 149
č.p. tech.vyb 9
č.p. ubyt.zař 7
č.p. víceúčel 8
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 1
č.e. obchod 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 149
bez čp/če jiná st. 88
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 68
bez čp/če shromaž. 2
bez čp/če tech.vyb 69
bez čp/če ubyt.zař 3
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 2
vod.dílo hráz pod 1
vod.dílo jez 2
Celkem BUD 1493
byt.z. ateliér 5
byt.z. byt 4197
byt.z. dílna 4
byt.z. garáž 15
byt.z. j.nebyt 296
byt.z. rozest. 8
obč.z. byt 435
obč.z. dílna 7
obč.z. garáž 1
obč.z. j.nebyt 71
Celkem JED 5039
LV 5456
spoluvlastník 11837

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.12.1999
Ins. A 1:1000 04.09.1931 01.12.1999


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 20.08.2019 03:31

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.