k.ú.: 646865 - Nová Ves u Jeseníka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jeseník email: kp.jesenik@cuzk.cz
Husova 1/10, 79001 Jeseník telefon: 584458175 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3811 - Jeseník NUTS4 CZ0711
Obec 553301 - Hradec-Nová Ves NUTS5 CZ0711553301
Pracoviště 811 - Jeseník

Obec s rozšířenou působností 7102 - Jeseník
Pověřený obecní úřad 71022 - Jeseník

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 260 883596
zahrada 136 81838
travní p. 92 191928
lesní poz 71 790076
vodní pl. nádrž umělá 1 2263
vodní pl. zamokřená pl. 13 8904
zast. pl. společný dvůr 5 618
zast. pl. zbořeniště 20 7037
zast. pl. 85 20855
ostat.pl. jiná plocha 25 11530
ostat.pl. manipulační pl. 1 241
ostat.pl. neplodná půda 15 5905
ostat.pl. ostat.komunikace 48 23329
ostat.pl. silnice 2 12770
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 4409
Celkem KN 776 2045299
Par. KMD 776 2045299
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 64
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 84
LV 105
spoluvlastník 133

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.09.2010
S-SK ŠS 1:2880 1838 29.09.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jeseník.

vypočteno: 04.06.2020 00:38

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.