k.ú.: 646857 - Hradec u Jeseníka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jeseník email: kp.jesenik@cuzk.cz
Husova 1/10, 79001 Jeseník telefon: 584458175 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3811 - Jeseník NUTS4 CZ0711
Obec 553301 - Hradec-Nová Ves NUTS5 CZ0711553301
Pracoviště 811 - Jeseník

Obec s rozšířenou působností 7102 - Jeseník
Pověřený obecní úřad 71022 - Jeseník

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 352 1544302
zahrada 126 81679
travní p. 161 238550
lesní poz 73 246463
vodní pl. nádrž umělá 2 11010
vodní pl. tok přirozený 14 23888
vodní pl. tok umělý 30 6377
vodní pl. zamokřená pl. 48 35548
zast. pl. společný dvůr 5 1414
zast. pl. zbořeniště 24 8623
zast. pl. 123 34756
ostat.pl. dráha 1 22938
ostat.pl. jiná plocha 56 35708
ostat.pl. manipulační pl. 7 11129
ostat.pl. neplodná půda 42 20066
ostat.pl. ostat.komunikace 85 56313
ostat.pl. silnice 5 12789
ostat.pl. skládka 7 54636
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 157
Celkem KN 1162 2446346
GP 6 32583
Celkem ZE 6 32583
Par. KMD 1162 2446346
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 74
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 2
rozestav. 2
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 114
byt.z. byt 11
Celkem JED 11
LV 154
spoluvlastník 212

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.09.2010
S-SK ŠS 1:2880 1836 29.09.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jeseník.

vypočteno: 30.09.2020 04:59

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička