k.ú.: 646750 - Hradec u Stoda - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-jih email: kp.pjih@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3406 - Plzeň-jih NUTS4 CZ0324
Obec 557731 - Hradec NUTS5 CZ0324557731
Pracoviště 406 - Plzeň-jih

Obec s rozšířenou působností 3212 - Stod
Pověřený obecní úřad 32123 - Stod

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 225 3534402
zahrada 232 116558
travní p. 112 608054
lesní poz les s budovou 54 1993
lesní poz ostat.komunikace 2 1953
lesní poz 146 1367914
vodní pl. nádrž umělá 5 28414
vodní pl. rybník 1 4307
vodní pl. tok přirozený 14 148993
vodní pl. tok umělý 11 11496
zast. pl. společný dvůr 1 2082
zast. pl. zbořeniště 1 189
zast. pl. 399 93329
ostat.pl. dráha 11 85196
ostat.pl. jiná plocha 125 303418
ostat.pl. manipulační pl. 7 68990
ostat.pl. neplodná půda 51 61957
ostat.pl. ostat.komunikace 148 177743
ostat.pl. pohřeb. 1 3661
ostat.pl. silnice 21 56563
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 19469
ostat.pl. zeleň 22 34478
Celkem KN 1599 6731159
Par. DKM 1599 6731159
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 118
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 84
č.p. rod.rekr 2
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 2
č.e. obč.vyb 1
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 172
bez čp/če garáž 17
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 16
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 446
byt.z. byt 6
byt.z. garáž 4
Celkem JED 10
LV 513
spoluvlastník 613

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 11.02.2011
DKM-KPÚ 31.01.2011 1:1000 31.01.2011 *) Na části k.ú. - extr.
ZMVM 1:2000 01.01.1990 11.02.2011
S-SK GS 1:2880 1838 01.01.1990


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-jih.

vypočteno: 23.09.2020 19:57

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička