k.ú.: 646725 - Hradčovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherský Brod email: kp.uhbrod@cuzk.cz
Svat. Čecha 1365, 68801 Uherský Brod telefon: 572610450 fax:572610456

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592200 - Hradčovice NUTS5 CZ0722592200
Pracoviště 742 - Uherský Brod

Obec s rozšířenou působností 7208 - Uherský Brod
Pověřený obecní úřad 72082 - Uherský Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1164 2477294
vinice 3 5881
zahrada 234 146279
travní p. 898 1315009
lesní poz 315 1406178
vodní pl. tok přirozený 9 52543
vodní pl. tok umělý 1 1518
vodní pl. zamokřená pl. 18 22024
zast. pl. zbořeniště 26 4117
zast. pl. 348 127274
ostat.pl. dráha 8 47851
ostat.pl. jiná plocha 285 251281
ostat.pl. manipulační pl. 16 32067
ostat.pl. neplodná půda 336 181619
ostat.pl. ostat.komunikace 131 189244
ostat.pl. pohřeb. 1 5056
ostat.pl. silnice 16 46184
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 20877
ostat.pl. zeleň 6 30810
Celkem KN 3824 6363106
Par. DKM 2631 4535694
Par. KMD 1193 1827412
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 29
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 209
č.p. výroba 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če zem.stav 49
rozestav. 4
Celkem BUD 330
LV 657
spoluvlastník 1477

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.10.2017
DKM-KPÚ 1:1000 26.03.2012
KM-D 1:1000 25.09.2000 13.10.2017
S-SK ŠS 1:2880 1827 25.09.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherský Brod.

vypočteno: 15.07.2020 03:52

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.