k.ú.: 646695 - Hradčany na Moravě - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Přerov email: kp.prerov@cuzk.cz
Husova 2/2846, 75163 Přerov telefon: 581706911 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 513733 - Hradčany NUTS5 CZ0714513733
Pracoviště 808 - Přerov

Obec s rozšířenou působností 7109 - Přerov
Pověřený obecní úřad 71092 - Přerov

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 301 3773328
zahrada 105 149306
ovoc. sad 4 90492
travní p. 20 123020
lesní poz 173 464659
vodní pl. nádrž umělá 2 51148
vodní pl. tok přirozený 24 65049
vodní pl. tok umělý 2 1439
zast. pl. zbořeniště 2 329
zast. pl. 145 67769
ostat.pl. jiná plocha 75 173470
ostat.pl. manipulační pl. 6 11112
ostat.pl. neplodná půda 4 6874
ostat.pl. ostat.komunikace 101 301317
ostat.pl. silnice 10 32065
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 8143
ostat.pl. zeleň 2 3077
Celkem KN 978 5322597
Par. DKM 978 5322597
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 3
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 5
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 97
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 3
bez čp/če zem.used 6
Celkem BUD 144
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 292
spoluvlastník 408

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 12.12.2018
DKM-KPÚ 1:1000 29.07.2014
Ost. 1:2880 01.12.1948 12.12.2018 agrární operace, extravilán
S-SK ŠS 1:2880 1830 29.07.2014 intravilán


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Přerov.

vypočteno: 27.09.2020 07:01

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička