k.ú.: 646695 - Hradčany na Moravě - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Přerov email: kp.prerov@cuzk.cz
Husova 2/2846, 75163 Přerov telefon: 581706911 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 513733 - Hradčany NUTS5 CZ0714513733
Pracoviště 808 - Přerov

Obec s rozšířenou působností 7109 - Přerov
Pověřený obecní úřad 71092 - Přerov

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 301 3773366
zahrada 105 149355
ovoc. sad 4 90492
travní p. 21 123539
lesní poz 173 464659
vodní pl. nádrž umělá 2 51148
vodní pl. tok přirozený 25 65052
vodní pl. tok umělý 2 1439
zast. pl. zbořeniště 2 329
zast. pl. 140 67101
ostat.pl. jiná plocha 67 167836
ostat.pl. manipulační pl. 10 20775
ostat.pl. neplodná půda 4 6874
ostat.pl. ostat.komunikace 101 297347
ostat.pl. silnice 10 32065
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 8143
ostat.pl. zeleň 2 3077
Celkem KN 971 5322597
Par. DKM 971 5322597
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 3
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 4
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 94
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.e. jiná st. 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če rod.dům 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 3
bez čp/če zem.used 6
Celkem BUD 139
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 284
spoluvlastník 402

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 12.12.2018
DKM-KPÚ 1:1000 29.07.2014
Ost. 1:2880 01.12.1948 12.12.2018 agrární operace, extravilán
S-SK ŠS 1:2880 1830 29.07.2014 intravilán


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Přerov.

vypočteno: 22.08.2019 14:14

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.