k.ú.: 646628 - Hradčany u Žehuně - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 537161 - Hradčany NUTS5 CZ0208537161
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2119 - Poděbrady
Pověřený obecní úřad 21191 - Městec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 472 2621562
vinice 3 24658
zahrada 198 157841
ovoc. sad 25 99939
travní p. 8 56694
lesní poz 7 405423
vodní pl. nádrž umělá 2 776
vodní pl. tok přirozený 6 7133
vodní pl. tok umělý 28 8394
zast. pl. zbořeniště 5 1520
zast. pl. 199 92702
ostat.pl. jiná plocha 37 119922
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 2 6496
ostat.pl. manipulační pl. 18 42245
ostat.pl. neplodná půda 10 16002
ostat.pl. ostat.komunikace 99 76429
ostat.pl. pohřeb. 4 3241
ostat.pl. silnice 12 57995
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 21677
ostat.pl. zeleň 10 3380
Celkem KN 1152 3824029
Par. KMD 1152 3824029
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 56
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 104
č.p. rod.rekr 6
č.e. jiná st. 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 10
rozestav. 1
Celkem BUD 198
LV 334
spoluvlastník 560

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.09.2015
S-SK GS 1:2880 1824 29.09.2015 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 03.06.2020 23:21

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.