k.ú.: 646598 - Hrabůvka u Hranic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hranice email: kp.hranice@cuzk.cz
Čechova 183, 75301 Hranice telefon: 581658015 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 513636 - Hrabůvka NUTS5 CZ0714513636
Pracoviště 835 - Hranice

Obec s rozšířenou působností 7101 - Hranice
Pověřený obecní úřad 71011 - Hranice

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 112 691185
zahrada skleník-pařeniš. 1 31
zahrada 173 139277
travní p. 76 66509
lesní poz 214 1571636
vodní pl. tok přirozený 36 15501
zast. pl. společný dvůr 4 8477
zast. pl. zbořeniště 8 1397
zast. pl. 178 52586
ostat.pl. dobývací prost. 11 196600
ostat.pl. dálnice 1 124570
ostat.pl. jiná plocha 79 29114
ostat.pl. manipulační pl. 24 21980
ostat.pl. neplodná půda 14 4051
ostat.pl. ostat.komunikace 62 76891
ostat.pl. silnice 27 30474
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 13024
ostat.pl. zeleň 14 17457
Celkem KN 1044 3060760
Par. DKM 134 727443
Par. KMD 910 2333317
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 4
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 90
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 40
č.e. víceúčel 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če skleník 1
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 1
Celkem BUD 177
LV 246
spoluvlastník 316

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.06.2011
DKM-KPÚ 17.04.2009 1:1000 17.04.2009 *)
S-SK ŠS 1:2880 1830 24.06.2011


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hranice.

vypočteno: 18.09.2020 10:46

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.