k.ú.: 646571 - Oříkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 541281 - Sedlčany NUTS5 CZ020B541281
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2123 - Sedlčany
Pověřený obecní úřad 21231 - Sedlčany

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 186 1441107
zahrada 61 56529
travní p. 149 319633
lesní poz 45 516584
vodní pl. nádrž umělá 9 3936
vodní pl. rybník 2 8588
vodní pl. tok umělý 42 12211
zast. pl. společný dvůr 1 329
zast. pl. 70 35841
ostat.pl. jiná plocha 18 9431
ostat.pl. manipulační pl. 36 31531
ostat.pl. neplodná půda 98 45440
ostat.pl. ostat.komunikace 66 65587
Celkem KN 783 2546747
Par. KMD 783 2546747
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 31
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 6
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 62
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 95
spoluvlastník 130

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.05.2013
S-SK GS 1:2880 1839 22.05.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 23.09.2020 14:22

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička