k.ú.: 646563 - Hrabří - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 541591 - Vysoký Chlumec NUTS5 CZ020B541591
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2123 - Sedlčany
Pověřený obecní úřad 21231 - Sedlčany

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 280 1899851
zahrada 84 60555
travní p. 249 913098
lesní poz 288 4129418
vodní pl. nádrž umělá 6 2912
vodní pl. rybník 1 4511
vodní pl. tok přirozený 4 3118
vodní pl. tok umělý 7 3664
zast. pl. 83 37524
ostat.pl. dobývací prost. 4 64099
ostat.pl. jiná plocha 42 18208
ostat.pl. manipulační pl. 13 15924
ostat.pl. neplodná půda 180 134874
ostat.pl. ostat.komunikace 119 114775
ostat.pl. silnice 7 65198
Celkem KN 1367 7467729
Par. KMD 1367 7467729
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 34
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 7
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 78
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 118
spoluvlastník 154

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.12.2010
S-SK GS 1:2880 1839 22.12.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 30.09.2020 06:09

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička