k.ú.: 646521 - Hrabišín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 536091 - Hrabišín NUTS5 CZ0715536091
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7111 - Šumperk
Pověřený obecní úřad 71112 - Šumperk

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 805 5962838
zahrada 535 385894
travní p. 605 3068272
lesní poz 543 3182074
vodní pl. nádrž umělá 14 15242
vodní pl. tok přirozený 203 89357
vodní pl. tok umělý 57 6189
vodní pl. zamokřená pl. 7 9105
zast. pl. společný dvůr 18 4081
zast. pl. zbořeniště 14 4104
zast. pl. 432 149596
ostat.pl. dráha 5 136731
ostat.pl. jiná plocha 92 38915
ostat.pl. manipulační pl. 60 55678
ostat.pl. neplodná půda 476 342924
ostat.pl. ostat.komunikace 546 282535
ostat.pl. pohřeb. 3 8066
ostat.pl. silnice 9 83606
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 22725
ostat.pl. zeleň 3 2785
Celkem KN 4436 13850717
Par. KMD 4436 13850717
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 8
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 281
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 15
bez čp/če jiná st. 40
bez čp/če obč.vyb. 7
bez čp/če rod.dům 3
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 40
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 416
byt.z. byt 30
byt.z. garáž 8
byt.z. j.nebyt 3
Celkem JED 41
LV 479
spoluvlastník 657

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.01.2015
S-SK ŠS 1:2880 1834 13.01.2015 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 19.08.2019 21:07

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.