k.ú.: 646482 - Křesanov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prachatice email: kp.prachatice@cuzk.cz
Za Baštou 232, 38311 Prachatice telefon: 388302331 fax:388302333

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3306 - Prachatice NUTS4 CZ0315
Obec 550647 - Vimperk NUTS5 CZ0315550647
Pracoviště 306 - Prachatice

Obec s rozšířenou působností 3116 - Vimperk
Pověřený obecní úřad 31161 - Vimperk

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 232 811062
zahrada 34 20855
travní p. 482 2600730
lesní poz 426 4367999
vodní pl. nádrž umělá 2 2885
vodní pl. tok přirozený 2 577
vodní pl. tok umělý 1 8202
vodní pl. zamokřená pl. 2 2559
zast. pl. zbořeniště 4 604
zast. pl. 79 23439
ostat.pl. jiná plocha 25 31028
ostat.pl. manipulační pl. 11 22475
ostat.pl. neplodná půda 230 308323
ostat.pl. ostat.komunikace 83 108540
ostat.pl. silnice 12 105887
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 4021
Celkem KN 1626 8419186
Par. KMD 1626 8419186
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 32
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 16
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 12
Celkem BUD 78
LV 116
spoluvlastník 157

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.11.2011
S-SK GS 1:2880 1837 28.11.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prachatice.

vypočteno: 19.09.2020 04:36

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.