k.ú.: 646415 - Krásné u Šumperka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 553387 - Hraběšice NUTS5 CZ0715553387
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7111 - Šumperk
Pověřený obecní úřad 71112 - Šumperk

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 11 21971
zahrada 27 18458
travní p. 194 420720
lesní poz 163 1403312
zast. pl. společný dvůr 2 1996
zast. pl. zbořeniště 15 2945
zast. pl. 61 9460
ostat.pl. dobývací prost. 8 6548
ostat.pl. jiná plocha 75 33578
ostat.pl. manipulační pl. 12 56469
ostat.pl. neplodná půda 92 57390
ostat.pl. ostat.komunikace 53 26300
ostat.pl. silnice 1 10350
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 2911
Celkem KN 716 2072408
Par. KMD 716 2072408
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 12
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 38
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 60
LV 79
spoluvlastník 95

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.05.2012
S-SK ŠS 1834 15.05.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 21.07.2019 17:25

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.