k.ú.: 646407 - Hraběšice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 553387 - Hraběšice NUTS5 CZ0715553387
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7111 - Šumperk
Pověřený obecní úřad 71112 - Šumperk

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 117 457479
zahrada 110 75367
travní p. 200 848523
lesní poz 206 4541401
vodní pl. tok přirozený 14 1227
zast. pl. společný dvůr 6 1306
zast. pl. zbořeniště 7 1336
zast. pl. 100 20274
ostat.pl. jiná plocha 86 38051
ostat.pl. manipulační pl. 15 3887
ostat.pl. neplodná půda 116 88783
ostat.pl. ostat.komunikace 79 44088
ostat.pl. pohřeb. 1 1018
ostat.pl. silnice 1 32552
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1586
ostat.pl. zeleň 9 4337
Celkem KN 1068 6161215
Par. KMD 1068 6161215
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 49
č.p. víceúčel 1
č.e. jiná st. 1
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 33
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb. 1
rozestav. 1
Celkem BUD 100
LV 154
spoluvlastník 190

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.05.2012
S-SK ŠS 1834 16.05.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 20.08.2019 07:47

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.