k.ú.: 646377 - Hovorany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kyjov email: kp.kyjov@cuzk.cz
Masarykovo nám. 31/57, 69701 Kyjov telefon: 518697011 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3706 - Hodonín NUTS4 CZ0645
Obec 586170 - Hovorany NUTS5 CZ0645586170
Pracoviště 738 - Kyjov

Obec s rozšířenou působností 6210 - Kyjov
Pověřený obecní úřad 62102 - Kyjov

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2885 10739737
vinice 786 1764573
zahrada 625 292363
ovoc. sad 56 609838
travní p. 88 534575
lesní poz 456 4192177
vodní pl. nádrž umělá 14 41010
vodní pl. tok přirozený 1 23173
vodní pl. tok umělý 7 9256
vodní pl. zamokřená pl. 3 14554
zast. pl. společný dvůr 15 3201
zast. pl. zbořeniště 39 7881
zast. pl. 997 378670
ostat.pl. jiná plocha 277 358328
ostat.pl. manipulační pl. 28 93010
ostat.pl. neplodná půda 25 13040
ostat.pl. ostat.komunikace 340 873999
ostat.pl. pohřeb. 2 9372
ostat.pl. silnice 2 46204
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 23353
ostat.pl. zeleň 310 966261
Celkem KN 6964 20994575
Par. DKM 6964 20994575
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 583
č.p. byt.dům 3
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 6
č.p. les.hosp 2
č.p. obchod 3
č.p. obč.vyb 16
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 106
č.p. tech.vyb 3
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 6
č.p. zem.stav 3
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 15
bez čp/če jiná st. 144
bez čp/če les.hosp 4
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 4
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 33
rozestav. 7
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 971
byt.z. byt 15
Celkem JED 15
LV 1817
spoluvlastník 2361

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 10.08.2012 1:1000 10.08.2012 *)
DKM 1:1000 20.09.2010
THM-G 1:2000 01.01.1976 10.08.2012 mapa v této části k.ú. (60% parcel)bude obnovena na podkladě výsledků KPÚ
THM-V 1:2000 01.04.1961 20.09.2010 01.04.1961 1:2000,
S-SK ŠS 1:2880 1827 31.12.1975 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kyjov.

vypočteno: 26.09.2020 02:00

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička