k.ú.: 646296 - Velešice u Hoštky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 564877 - Hoštka NUTS5 CZ0423564877
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4205 - Litoměřice
Pověřený obecní úřad 42052 - Štětí

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 537 2749930
zahrada 46 34871
travní p. 137 94722
lesní poz 38 152643
vodní pl. tok přirozený 33 9215
vodní pl. zamokřená pl. 3 4613
zast. pl. společný dvůr 1 41
zast. pl. zbořeniště 10 5076
zast. pl. 67 35769
ostat.pl. jiná plocha 13 6159
ostat.pl. manipulační pl. 56 51701
ostat.pl. neplodná půda 150 136078
ostat.pl. ostat.komunikace 69 79323
ostat.pl. silnice 5 15228
Celkem KN 1165 3375369
Par. KMD 1165 3375369
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. rod.dům 40
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če zem.stav 12
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 65
LV 95
spoluvlastník 123

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.03.2015
S-SK GS 1:2880 1843 09.03.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 29.09.2020 15:05

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička