k.ú.: 646253 - Pořejov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tachov email: kp.tachov@cuzk.cz
Zámecká 1551, 34711 Tachov telefon: 374616661 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3410 - Tachov NUTS4 CZ0327
Obec 560898 - Hošťka NUTS5 CZ0327560898
Pracoviště 410 - Tachov

Obec s rozšířenou působností 3215 - Tachov
Pověřený obecní úřad 32153 - Tachov

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2 470
travní p. 141 4169777
lesní poz 126 7013568
vodní pl. nádrž umělá 3 1095
vodní pl. rybník 1 32158
vodní pl. tok přirozený 1 1717
vodní pl. tok umělý 18 22198
vodní pl. zamokřená pl. 2 9527
zast. pl. zbořeniště 1 518
zast. pl. 4 1295
ostat.pl. jiná plocha 49 118675
ostat.pl. neplodná půda 30 172535
ostat.pl. ostat.komunikace 84 120513
ostat.pl. pohřeb. 1 881
ostat.pl. silnice 4 39613
Celkem KN 467 11704540
Par. KMD 467 11704540
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 4
LV 16
spoluvlastník 21

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.04.2015
S-SK GS 1:2880 1838 08.04.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tachov.

vypočteno: 25.09.2020 04:20

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička