k.ú.: 646202 - Hoštice u Litenčic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kroměříž email: kp.kromeriz@cuzk.cz
Oskol 41/3183, 76701 Kroměříž telefon: 573301500 fax:573301505

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 588482 - Hoštice NUTS5 CZ0721588482
Pracoviště 708 - Kroměříž

Obec s rozšířenou působností 7203 - Kroměříž
Pověřený obecní úřad 72035 - Morkovice-Slížany

Statistické údaje (stav ke dni: 15.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 817 2999358
zahrada 170 192199
ovoc. sad 16 89412
travní p. mez, stráň 3 1616
travní p. 377 578309
lesní poz 105 3326410
vodní pl. rybník 2 8046
vodní pl. tok přirozený 51 8530
vodní pl. zamokřená pl. 1 1318
zast. pl. 163 67485
ostat.pl. jiná plocha 42 24724
ostat.pl. manipulační pl. 20 39997
ostat.pl. neplodná půda 110 51343
ostat.pl. ostat.komunikace 160 108455
ostat.pl. pohřeb. 3 2756
ostat.pl. silnice 4 39298
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 12 7879
ostat.pl. zeleň 2 20597
Celkem KN 2058 7567732
Par. KMD 2058 7567732
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 106
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 16
Celkem BUD 161
LV 255
spoluvlastník 374

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.11.2012
KM-D 1:1000 22.01.1999 15.11.2012
S-SK ŠS 1:2880 1826 22.01.1999


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kroměříž.

vypočteno: 16.12.2019 03:57

Aktuality

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.