k.ú.: 646202 - Hoštice u Litenčic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kroměříž email: kp.kromeriz@cuzk.cz
Oskol 41/3183, 76701 Kroměříž telefon: 573301500 fax:573301505

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 588482 - Hoštice NUTS5 CZ0721588482
Pracoviště 708 - Kroměříž

Obec s rozšířenou působností 7203 - Kroměříž
Pověřený obecní úřad 72035 - Morkovice-Slížany

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 818 2998977
zahrada 172 192580
ovoc. sad 16 89412
travní p. mez, stráň 3 1616
travní p. 377 578309
lesní poz 105 3326410
vodní pl. rybník 2 8046
vodní pl. tok přirozený 51 8530
vodní pl. zamokřená pl. 1 1318
zast. pl. 163 67485
ostat.pl. jiná plocha 42 24724
ostat.pl. manipulační pl. 20 39997
ostat.pl. neplodná půda 110 51343
ostat.pl. ostat.komunikace 160 108455
ostat.pl. pohřeb. 3 2756
ostat.pl. silnice 4 39298
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 12 7879
ostat.pl. zeleň 2 20597
Celkem KN 2061 7567732
Par. KMD 2061 7567732
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 106
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 16
Celkem BUD 161
LV 255
spoluvlastník 373

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.11.2012
KM-D 1:1000 22.01.1999 15.11.2012
S-SK ŠS 1:2880 1826 22.01.1999


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kroměříž.

vypočteno: 14.07.2020 09:16

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.