k.ú.: 646156 - Hoštejn - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 535885 - Hoštejn NUTS5 CZ0715535885
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7113 - Zábřeh
Pověřený obecní úřad 71131 - Zábřeh

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 33 81896
zahrada skleník-pařeniš. 1 56
zahrada 143 82188
travní p. 204 733533
lesní poz 79 517174
vodní pl. rybník 1 2592
vodní pl. tok přirozený 17 75953
vodní pl. tok umělý 1 1911
zast. pl. společný dvůr 2 72
zast. pl. zbořeniště 6 984
zast. pl. 200 39435
ostat.pl. dráha 8 70196
ostat.pl. jiná plocha 63 47044
ostat.pl. manipulační pl. 28 38703
ostat.pl. neplodná půda 73 47450
ostat.pl. ostat.komunikace 66 57335
ostat.pl. pohřeb. 2 2555
ostat.pl. silnice 11 24622
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 335
ostat.pl. zeleň 2 2154
Celkem KN 941 1826188
Par. KMD 941 1826188
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 4
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 106
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 22
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 9
bez čp/če zem.stav 6
vod.dílo hráz pod 1
vod.dílo jez 1
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 187
byt.z. byt 23
byt.z. garáž 3
Celkem JED 26
LV 205
spoluvlastník 276

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.09.2016
KM-D 1:2000 25.11.2002 15.09.2016
S-SK ŠS 1:2880 1879 25.11.2002


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 05.06.2020 12:14

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.