k.ú.: 646130 - Březinka u Hošťalovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571482 - Hošťalovice NUTS5 CZ0531571482
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53041 - Heřmanův Městec

Statistické údaje (stav ke dni: 11.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 181 826535
zahrada 30 17140
ovoc. sad 2 7400
travní p. 68 103501
lesní poz 24 1645400
vodní pl. nádrž umělá 3 7773
vodní pl. tok umělý 10 3274
zast. pl. 33 19338
ostat.pl. jiná plocha 6 16795
ostat.pl. neplodná půda 10 8049
ostat.pl. ostat.komunikace 28 25087
ostat.pl. silnice 10 31106
Celkem KN 405 2711398
Par. KMD 405 2711398
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 8
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 8
č.p. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če prům.obj 9
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 32
LV 61
spoluvlastník 100

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.10.2009
S-SK GS 1:2880 1838 08.10.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 17.08.2019 23:04

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.