k.ú.: 646091 - Hošťálkovy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Krnov email: kp.krnov@cuzk.cz
U Požárníků 2/37, 79401 Krnov telefon: 554684971 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3801 - Bruntál NUTS4 CZ0801
Obec 597392 - Hošťálkovy NUTS5 CZ0801597392
Pracoviště 831 - Krnov

Obec s rozšířenou působností 8114 - Krnov
Pověřený obecní úřad 81141 - Krnov

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 118 2444374
zahrada 195 145567
travní p. 216 1001381
lesní poz 54 4372552
vodní pl. nádrž umělá 1 118
vodní pl. tok přirozený 11 43553
vodní pl. tok umělý 2 799
vodní pl. zamokřená pl. 4 4435
zast. pl. společný dvůr 5 17666
zast. pl. zbořeniště 14 5068
zast. pl. 165 55022
ostat.pl. jiná plocha 62 19628
ostat.pl. manipulační pl. 12 34769
ostat.pl. neplodná půda 98 87492
ostat.pl. ostat.komunikace 115 130406
ostat.pl. pohřeb. 2 1997
ostat.pl. silnice 3 23719
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 19161
ostat.pl. zeleň 13 31580
Celkem KN 1095 8439287
Par. KMD 1095 8439287
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 5
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 96
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 21
Celkem BUD 160
byt.z. byt 12
byt.z. garáž 2
byt.z. j.nebyt 2
obč.z. byt 4
Celkem JED 20
LV 200
spoluvlastník 274

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.06.2009
S-SK ŠS 1:2880 1836 30.06.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Krnov.

vypočteno: 29.09.2020 16:58

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička