k.ú.: 646032 - Pašovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP České Budějovice email: kp.cbudejovice@cuzk.cz
Lidická tř. 11/124, 37086 České Budějovice telefon: 386713111 fax:386713130

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3301 - České Budějovice NUTS4 CZ0311
Obec 544591 - Chrášťany NUTS5 CZ0311544591
Pracoviště 301 - České Budějovice

Obec s rozšířenou působností 3115 - Týn nad Vltavou
Pověřený obecní úřad 31151 - Týn nad Vltavou

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 85 1532152
zahrada 50 27466
travní p. 50 316135
lesní poz 119 1130291
vodní pl. nádrž přírodní 3 531
vodní pl. nádrž umělá 4 123040
vodní pl. rybník 2 3972
vodní pl. tok přirozený 4 196393
vodní pl. zamokřená pl. 6 19648
zast. pl. společný dvůr 2 678
zast. pl. zbořeniště 2 206
zast. pl. 90 26327
ostat.pl. jiná plocha 56 21180
ostat.pl. manipulační pl. 25 30296
ostat.pl. neplodná půda 50 136033
ostat.pl. ostat.komunikace 39 70424
ostat.pl. silnice 2 40599
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 13 14966
ostat.pl. zeleň 5 761
Celkem KN 607 3691098
Par. DKM 607 3691098
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 23
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 1
č.p. rod.rekr 1
č.e. bydlení 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 37
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 3
Celkem BUD 84
LV 121
spoluvlastník 163

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 24.03.2020 1:1000 26.03.2020 *)
DKM 1:1000 17.05.2011
ZMVM 1:2000 14.12.1988 17.05.2011
S-SK GS 1:2880 1870 14.12.1988


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP České Budějovice.

vypočteno: 22.09.2020 15:41

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička